ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

Циклові комісії
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО

 ВІДДІЛУ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

    На сьогодні в структурі технологічного відділу працюють 8 педагогічних працівників, з яких 6 викладачів - спеціалісти вищої категорії, 2 - спеціалісти 1 категорії.

    Іщенко Микола Семенович викладач спеціальних дисциплін відділення «Виробництво і переробка продукції тваринництва», голова циклової комісії технологічного відділення тваринництва, завідувач лабораторії «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Спеціаліст вищої категорії.

     Постійно працює над удосконаленням педагогічної майстерності, узагальнює передовий педагогічний досвід кращих викладачів коледжу та інших навчальних закладів, підтримує ділові контакти з спеціалістами району, а також кафедрою «Анатомія і гістологія ім. П.О.Ковальського» Білоцерківського НАУ. Щорічно бере участь у підготовці і проведені відкритих занять, гуртків. Постійно працює над створенням і розширенням бази навчально-дослідної ферми коледжу, проводить лікувально-профілактичні заходи.

   Як голова циклової комісії багато часу проводить в методичному кабінеті та надає методичну допомогу і консультації викладачам в проведенні занять.

   В колективі користується повагою і авторитетом. За сумлінну працю відзначений почесним знаком «Ветеран ветеринарної медицини України».

   Користується повагою серед колег і студентів коледжу. Його вміння в будь-якій ситуації проявляти коректність, витримку, дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, вміння відчувати внутрішній стан кожного, спокійна інтелігентна мова у спілкуванні, є важливим організуючим фактором ділової атмосфери в колективі.

 

 

   Фурлета Віктор Севастьянович - викладач спеціальних дисциплін, відмінник аграрної освіти. Має хорошу професійну підготовку.

   Заняття проводить на високому професійному рівні, відповідно до сучасних освітніх вимог. Віктор Севастьянович добре володіє методикою індивідуальної роботи з студентами, враховує їх психологічні особливості, реальні навчальні можливості, стимулює позитивне ставлення до пізнавальної діяльності. Є координатором по працевлаштуванню випускників коледжу. 

   Володіє широким спектром стратегії навчання, вміє продумати оригінальні, інноваційні ідеї. Добрий організатор, цілеспрямований, ініціативний, енергійний, має високе почуття відповідальності. За активну участь у створенні навчальних відеофільмів, які використовують в навчальному процесі коледжу та демонструвалися на виставці передового педагогічного досвіду в ДУ НМЦ «Агроосвіта», занесений до книги пошани  НМЦ.

   Дисциплінований, відповідальний, не зупиняється перед труднощами. Користується повагою серед колег та студентів коледжу.

  

  Павленко Лідія Іванівна - спеціаліст першої категорії, викладач спеціальних дисциплін технологічного відділення тваринництва, викладає дисципліни: «Технологія виробництва продукції баранини», «Технологія виробництва продукції птахівництва».

Користується повагою серед колег у колективі, має добрі стосунки з студентами, бере активну участь в роботі циклової комісії технологічного відділення, постійно надає допомогу навчально-дослідному господарстві коледжу.

   За багаторічну сумлінну працю в підготовці фахівців має подяки від адміністрації коледжу.

   Постійно підтримує зв’язки з кафедрами Білоцерківського НАУ, віддана своїй справі.

 Скомороха Галина Іванівна викладає дисципліни: «Розведення сільськогосподарських тварин», «Основи генетики та селекції», «Стандартизація продукції тваринництва» на технологічному відділенні коледжу.

   Свою роботу спрямовує на виховання відповідального ставлення студентів до навчання. Постійно працює над удосконаленням педагогічної майстерності, узагальнює передовий педагогічний досвід кращих викладачів коледжу та інших навчальних закладів, співпрацює з Ільїнецьким коледжом, кафедрою розведення та генетики Білоцерківського НАУ.

   Галина Іванівна постійно надає допомогу в створенні і розширені бази навчально-дослідної ферми коледжу, селекційно-племінну роботу спрямовує на підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин.

   Щорічно проводить відкриті заняття, виховні години, засідання гуртка. В колективі користується повагою і авторитетом, бере активну участь у засіданнях циклової комісії відділення, педагогічних радах.

   Викладач, спеціаліст вищої категорії. За сумлінну роботу має численні подяки адміністрації коледжу.

   Чернявський Юрій Іванович спеціаліст вищої категорії, викладач, завідує лабораторією «Технологія виробництва молока і яловичини», має великий досвід роботи на виробництві. Творчий викладач, фахівець високого науково-методичного рівня, який забезпечує високі результати навчання.

   Добре володіє методикою сучасного заняття. Юрій Іванович велику увагу приділяє позаурочній роботі з студентами, є куратором групи. Приймає активну участь у виставках передового педагогічного досвіду ДУ НМЦ «Агроосвіта».

   Щороку проводить відкриті заняття, бере активну участь в різноманітних фахових семінарах і конференціях, проводить навчальні екскурсії для студентів.

   Завжди доброзичливий, користується повагою та авторитетом серед колег та студентів коледжу.

   Ярош Ганна Іванівна спеціаліст вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін, завідувач лабораторії «Годівля сільськогосподарських тварин». За час роботи в коледжі проявила себе фаховим педагогом, з високим рівнем професіоналізму. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи. Використовує сучасні інформаційні технології, багато уваги приділяє формуванню у студентів уміння підбирати і використовувати інформаційний матеріал з дисциплін, які викладає. Систематично використовує передовий педагогічний досвід, підтримує ділові контакти з кафедрами Білоцерківського НАУ, є активним учасником виставки передового педагогічного досвіду ДУ НМЦ «Агроосвіта».

   На даний час очолює циклову комісію кураторів коледжу. Щороку проводить відкриті заняття, бере активну участь у засіданнях циклової комісії відділення різноманітних фахових семінарах і конференціях, проводить навчальні екскурсії для студентів. Завжди доброзичлива, користується повагою та авторитетом серед колег та студентів коледжу.

   За сумлінну працю і добросовісне виконання свої роботи має грамоти та подяки дирекції коледжу.

   Щербатюк Лілія Олександрівна - спеціаліст першої категорії, викладач технологічних дисциплін «Технологія обладнання по переробці продукції тваринництва», «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії».

   Лілія Олександрівна свою діяльність спрямовує на виховання відповідального ставлення студентів до навчання і роботи в позаурочний час, як куратор групи постійно підтримує зв'язок з батьками студентів.

   Підтримує ділові контакти з кафедрами Білоцерківського НАУ, бере активну участь у роботі циклової комісії відділення. Має сертифікат Німецького аграрного центру в Україні, активно приймає участь в семінарах в НМЦ. Широко використовує у навчальний процес інформацію на магнітних носіях, а саме електронні посібники, відеофільми, мультимедійні програми, контролюючі програми.

   Лілія Олександрівна має ряд подяк від адміністрації коледжу за сумлінну працю.

                                                          

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 ’’У здоровому тілі - здоровий дух’’ - цю приказку вигадали тисячу років тому, але й сьогодні вона не втратила актуальності.  Здоров’я - це не лише відсутність хвороб, а й фізична, психологічна, соціальна гармонія людини, доброзичливе і спокійне ставлення до людей і довкілля.  Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров’я, який поєднує в собі чотири складові: фізичну, психологічну, соціальну і духовну.  Саме на підтримку та відновлення цих компонентів здоров’я спрямовують свою роботу викладачі циклової комісії фізичного виховання.

Очолює комісію досвідчений викладач вищої категорії Смілянець Віктор Савович. Працює у коледжі з 1986р. Особливу увагу приділяє розвитку у студентів вміння самостійно займатися фізичними вправами і спортом. В позаурочний час веде спортивні секції з волейболу, легкої атлетики, гирьового спорту. Збірні команди коледжу із цих видів спорту постійно приймають участь у районних, обласних і всеукраїнських змаганнях.

 Стеценко Володимир Іванович працює на посаді керівника фізичного виховання коледжу з 1968р. Майстер спорту СРСР, ветеран праці, суддя республіканської категорії з боксу, відмінник аграрної освіти. Викладач вищої категорії. Має  ґрунтовну підготовку, високий методичний і фаховий рівень професіоналізму.   Володимир Іванович користується повагою в усіх студентів коледжу і своїх колег. За успіхи в роботі неодноразово відзначався адміністрацією коледжу.  

 Карпець Іван Пилипович - викладач вищої категорії, викладач-методист. Заняття проводить на високому професійному рівні, постійно підвищує свою військову майстерність, підтримує зв’язок з військовими частинами м. Умані, готує юнаків до служби в Збройних Силах України. Іван Пилипович - активний учасник методичної виставки в НМЦ.

 Степова Олена Василівна - молодий викладач фізичного виховання І категорії. Працелюбна, вольова, вимоглива до себе та до студентів, товариська, доброзичлива, творча особистість. Заняття проводить на належному методичному рівні. Очолює студентський профкомітет. Користується повагою у студентському та педагогічному колективах. Бере участь в художній самодіяльності коледжу.

 Циганенко Сергій Володимирович -  викладач вищої категорії. Старанний у роботі. Готує студентів до участі у змаганнях, спартакіадах. Постійно працює над підвищенням професійного рівня. Представляє свої методичні розробки на виставці у НМЦ.

Смілянець Борис Васильович -  Спеціаліст вищої категорії. Веде секції легкої атлетики та баскетболу в позаурочний час. Із збірними коледжу з цих видів спорту приймає участь в районних та обласних змаганнях. Працює над підвищенням своєї кваліфікації, бере участь у виставках НМЦ.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО

ВІДДІЛУ АГРОНОМІЇ 

В циклову комісію входять 9 викладачів.

Очолює комісію кандидат сільськогосподарських  наук, доцент Трохимчук Вікторія Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, методист. Багато уваги приділяє практичній роботі із студентами. Постійний учасник методичної виставки в НМЦ.

 Трохимчук Тетяна Федорівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. На заняттях використовує нові форми і методи роботи, багато уваги приділяє виховній роботі. Користується авторитетом у колективі. У 2009році занесена до Книги пошани НМЦ.

 Карпець Людмила Федорівна - досвідчений викладач вищої категорії. Заняття проводить на високому методичному рівні. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. У 2009р. занесена до Книги пошани НМЦ. Є активним учасником народного хору ’’Горлиця’’, бере участь у виступах та фестивалях.

  Татарчук Віктор Іванович - досвідчений ерудований фахівець. Більше 20 років очолював заочний відділ. Багато уваги приділяє практичній роботі із студентами. Користується заслуженим авторитетом у колективі. Спеціаліст вищої категорії. 

  Ярош Василь Ілліч

 Погорільчук Ніна Федорівна -  викладач вищої категорії. Заняття проводить на високому професійному рівні, використовуючи інтенсивні технології навчання. Постійно ділиться досвідом роботи із молодими колегами. Серед колег та студентів користується повагою. У 2009р. занесена до Книги пошани НМЦ.

 Гладун Людмила Петрівна - спеціаліст вищої категорії. Принципова, вимоглива, трудолюбива, відзначається високою культурою. Багато уваги приділяє виховній та практичній роботі. Багато зусиль віддає роботі з групою.  У 2009р. занесена до Книги пошани НМЦ  

Трохимчук Анатолій Володимирович - викладач із багаторічним стажем роботи. Товариський, щирий, доброзичливий. Значну увагу приділяє позаурочній роботі, постійно організовує для студентів екскурсії. Займається профорієнтаційною роботою. Викладач вищої категорії.

Гудзь Валентина Миколаївна є досвідченим викладачем, методистом, яка є майстром своєї справи, вона умілий організатор, багато часу віддала виховній роботі.  Завідувач педагогічним кабінетом.   Студенти і колеги часто бачили її на сцені, коли вона організовувала і проводила виховні заходи.  Тривалий час працювала заступником директора з гуманітарної та виховної роботи. Занесена до Книги пошани НМЦ у 2010р.

 Пашковська Олена Вікторівна молодий викладач ІІ категорії з рослинництва та агрометнорології. Працює над методикою викладання дисциплін. Значну увагу приділяє виховній роботі, підтримує зв'язки із батьками вихованців. Стриманна, доброзичлива, старанна у роботі. 

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.

 

 У циклову комісію входить 5 викладачів. Всі вони майстри своєї справи.

Очолює комісію Ковтун Надія Петрівна - талановитий викладач з великим педагогічним досвідом, спеціаліст вищої категорії, методист. Надія Петрівна постійно шукає і впроваджує нові технології навчання, підвищує свій професійний рівень. Завжди охоче надає кваліфіковану методичну допомогу колегам та молодим викладачам у комісії. Викладач користується повагою у колективі.

Кошута Володимир Степанович – молодий викладач, спеціаліст І категорії. За короткий період роботи розробив навчально-методичні комплекси із дисциплін, обладнав кабінет, оснастив його необхідним діючим обладнанням, що дає змогу готувати спеціалістів у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики. Постійно підвищує свій фаховий рівень, бере активну участь у виставках передового педагогічного досвіду в НМЦ.

Поліщук Олександр Володимирович з 2005року працює викладачем Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС, спеціаліст І категорії. Викладає дисципліни: ”Газові мережі та устаткування”, ”Газові котельні.” За період роботи викладач розробив навчально-методичні комплекси для забезпечення викладання предметів, обладнав кабінет.

Славінський Віталій Петрович - у коледжі працює з 2005 року. Закінчив Державну академію житлово-комунального господарства за спеціальністю: ”Газопостачання і вентиляція”. Спеціаліст вищої категорії. Викладач підвищує свій фаховий рівень та педагогічну майстерність, є учасником виставки передового педагогічного досвіду Немішаєвського навчально-методичного центру.

Шаповал  Володимир  Леонідович    з   2003 року працює в коледжі викладачем дисциплін Технологія і  організація будівельно - монтажних  робіт в газовому господарствіЗахист газопроводів від корозії. Викладач-методист. Закінчив Державну академію житлово-комунального господарства за спеціальністю Теплогазопостачання  і  вентиляція. Спеціаліст вищої категорії. Викладач постійно  підвищує свій фаховий рівень та  педагогічну майстерність, є  учасником  виставки  передового  педагогічного   досвіду  навчально-методичного   центру.  У  2011 році  навчальні  відеофільми,  створені   Володимиром  Леонідовичем,  занесені  в  каталог  кращих   конкурсних  робіт   НМЦ.

  

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИКЛАДАЧІВ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

 Голова циклової комісії економічних дисциплін Татарчук Ніна Петрівна. Активна, енергійна, має різносторонні інтереси, цікавий співрозмовник. Має високий рівень професійної підготовки, постійно працює над вдосконаленням методики викладання.  Представляє на виставку у НМЦ методичні роботи та вироби художньої творчості.  

Антошко Леся Вікторівна - працює в коледжі викладачем економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, методист. Вимоглива як до себе так і до студентів. Бере активну участь у виставці передового досвіду і технічної творчості в коледжі і НМЦ. Нагороджувалась грамотами та подяками адміністрації коледжу. Користується повагою серед колег та студентів.

Найдюк Клавдія Михайлівна - досвідчений викладач вищої категорії. Володіє ефективними формами і методами навчання. Багато уваги приділяє практичній підготовці студентів на електромеханічному відділі. Наполеглива у роботі, вимоглива, володіє високою культурою мовлення. Користується авторитетом у колективі.

Яцишена Тетяна Петрівна - досвідчений викладач із багаторічним стажем роботи. Спеціаліст вищої категорії.  Викладання дисциплін проводить на високому методичному рівні. Дисциплінована, відповідальна. За період роботи зарекомендувала себе старанним працівником. 

Кошута Людмила Віталіївна - молодий викладач дисципліни "Кооперація в АПК". Старанна, вимоглива до студентів, багато уваги приділяє виховній роботі з групою.  Працює над навчально-методичним комплексом з предмету "Кооперація в АПК".

Тихолоз Лідія Петрівна - викладач української мови й літератури з багаторічним стажем, яка шанує всі творчі поривання та методичні пошуки своїх колег. Спеціаліст вищої категорії.

 Найбільш творчою особистістю в комісії є Сергій Сергійович Тихолоз - викладач української літератури. Спеціаліст вищої категорії, методист. Пише вірші, літературні розвідки, часто публікується на сторінках всеукраїнських педагогічних, культурологічних і літературних видань, як режисер ефективно керує створеним у 1980 році самобутнім самодіяльним студентським театром-студією художнього слова ”Одкровення”, а кожен його урок - подорож у світ прекрасного.

 Галина Анатоліївна Головкіна - викладач світової літератури. Талановитий викладач з великим педагогічним досвідом та розмаїтою методичною палітрою, вона вміє налагодити контакт із кожною студентською групою. Галина Анатоліївна завжди охоче і доброзичливо надає кваліфіковану допомогу своїм колегам.

Люблять і поважають у коледжі молодого викладача іноземної мови Оксану Петрівну Зозулю. Вона є спеціалістом вищої категорії. Завжди привітна, уважна, дисциплінована, уміло веде заняття, активно займається методичною роботою. На даний час обіймає посаду завідуючого заочним відділенням.

Руснак Наталія Петрівна викладач української мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої категорії. Займає посаду директора з виховної роботи. Використовує в своїй роботі традиційні і інноваційні методи виховної роботи та залучає до цієї роботи весь педагогічний колектив і студентів, організовує роботу студентської ради. Організовує та проводить на високому рівні всю виховну роботу коледжу.

Коваленко Оксана Борисівна молодий викладач іноземної мови, спеціаліст другої категорії. Завжди уважна, привітна, дисциплінована, уміло веде заняття, займається методичною роботою, її люблять і поважають в колективі. Куратор групи.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ  ДИСЦИПЛІН

     Очолює комісію Яводчак Валентина Романівна - викладач "Культурології", "Філософії" та "Людини і світ", спеціаліст І категорії. Наполеглива і старанна у роботі, відповідальна. Працює над вдосконаленням навчально-методичних комплексів із дисциплін. Бере участь у методичній виставці НМЦ.

  Красновський Сергій Валерійович -  викладач "Історії", спеціаліст І категорії. Заняття проводить на належному методичному рівні. Постійно працює над підвищенням фахового рівня.Працював заступником директора з виховної роботи.

  Мельник Іван Петрович - викладач "Математики" із багаторічним стажем роботи. Спеціаліст вищої категорії, досконало володіє ефективними формами і методами навчання. Вимогливий і доброзичливий. Багато часу приділяє індивідуальній роботі із студентами.

  Мельник Любов Петрівна - викладач "Математики", спеціаліст вищої категорії. Вимоглива до себе і до студентів. Постійно працює над підвищенням фахового рівня. У своїй роботі використовує інтенсивні технології навчання. Користується повагою у колективі.

  Мельник Людмила Володимирівна - молодий викладач-спеціаліст "Інформатики". Переймає досвід роботи старших колег. Працює над навчально-методичним комплексом з предмету "Інформатика".

  Мольдерф Владислав Дмитрович - досвідчений висококваліфікований викладач фізики, спеціаліст вищої категорії. З 2001 по 2009 навчальний рік працював заступником директора з навчальної роботи. Вмілий організатор і хороший наставник. В роботі використовує нетрадиційні форми та методи навчання. Постійно бере участь у методичній виставці НМЦ.

  Пастушенко Раїса Григорівна - викладач "Правознавства", спеціаліст вищої категорії, працює в навчальному закладі тривалий час. Ініціативна, творча, сумлінна у роботі. Постійно працює над підвищенням професійного рівня. Багато часу приділяє виховній та індивідуальній роботі із студентами. Деякий час працювала заступником директора з виховної роботи. Раїса Григорівна хороший організатор і добрий порадник, користується повагою у колективі.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ

СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 Очолює циклову комісію досвідчений викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  Гаврилюк Михайло Степанович. Ініціативний, вимогливий, принциповий, наполегливий у роботі. У 2008році брав участь у І турі конкурсу ’’Викладач року - 2008’’.Постійно представляє методичні розробки на виставці в НМЦ. Систематично організовує студентські конференції, проводить екскурсійні поїздки студентів на міжнародні аграрні виставки, Дні Поля УНДЦ в смт Дослідне, під час роботи Німецького аграрного центру в Україні проводив заняття із слухачами цього навчального центру.

Антошко Віталій Миколайович -  викладач спеціальних дисциплін. Спеціаліст І категорії. Працює над методикою викладання дисциплін. Куратор групи, значну увагу приділяє виховній роботі, підтримує зв'язки із батьками вихованців.  Має досвід практичної роботи на сучасній європейській техніці в умовах аграрних підприємств Євросоюзу. Широко пропагує передовий досвід використання новітніх аграрних технологій. Постійно працює над підвищенням професійного рівня. Користується повагою у колективі.

Вернигора Іван Степанович - інженер - викладач с.г. дисциплін. Викладач вищої категорії.  Професійно і грамотно виконує покладені на нього посадові обов’язки. Заняття проводить на високому методичному рівні.  Іван Степанович певний час працював заступником директора з навчально-виховної роботи та директором технікуму. Систематично організовує професійні конкурси між студентами, проводить поїздки студентів на промислові електростанції, створив сучасну, на високому рівні обладнану, лабораторію «Монтаж електрообладнання» в якій студенти набувають професійних навиків електромонтера. Вимогливий, ініціативний, принциповий, хороший організатор та наставник молоді. 

Вернигора Ліда Іванівна - працює викладачем охорони праці. Заняття проводить на високому методичному рівні. Має великий досвід і стаж роботи. Спеціаліст вищої категорії. У роботі використовує комп’ютерні технології. Постійно надає допомогу студентам при написанні дипломних проектів. Занесена до Книги пошани НМЦ у 2000р.

Олійник Юлія Олександрівна - викладач дисципліни ”Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування” та ”Основи автоматики”. Старанна у роботі, добросовісно відноситься до своїх обов’язків, користується повагою у колективі. Нещодавно стала аспіранткою Київського національного університету біоресурсів і природокористування. 

Подсвєтов Василь Вікторович - викладач спеціальних дисциплін. Спеціаліст І категорії. Творчий, вимогливий. Багато уваги приділяє методичній роботі. Свої розробки представляє на виставці НМЦ. Користується авторитетом і повагою у студентському та педагогічному колективах.

Скінтей Віталій Ксенофонтович - викладач спеціальних дисциплін. Спеціаліст І категорії. Довгий час очолював профспілковий комітет коледжу. Ініціативний, відповідальний. Заняття проводить на належному методичному рівні. Має практичний досвід роботи в ремонтній майстерні по ремонту сільськогосподарської техніки, який використовує при викладанні дисципліни «Ремонт машин і обладнання АПК». Працює над вдосконаленням навчально-методичного комплексу. Користується повагою у колег.

Удовенко Григорій Пимонович - досвідчений викладач коледжу, методист заочного відділу. Спеціаліст І категорії. Старанно і добросовісно виконує свої обов’язки. Постійно працює над підвищенням фахового рівня. Користується заслуженим авторитетом у колективі.

Шковира Олександр Михайлович – молодий, перспективний, ініціативний викладач з багатогранними інтересами. У своїй роботі постійно використовує комп’ютерні технології, це глибокоерудований спеціаліст із різноплановими здібностями. Постійний учасник художньої самодіяльності. Його поважають і люблять студенти.

 

МЕТОДОБ"ЄДНАННЯ КУРАТОРІВ ГРУП

Яводчак В.Р. - куратор групи  А-11                              

Татарчук Н.П. - куратор групи  А-21 

Трохимчук Т.Ф.  - куратор групи  А-22

Гладун Л.П. - куратор групи  А-31                          

Татарчук В.І. - куратор групи  А-32              

Трохимчук  В.А. - куратор групи  Ас-41 

Степова О.В. - куратор групи  Ас-42

Щербатюк Л.О. - куратор групи  Т-21                                              

Кошута Л.В.  - куратор групи  Т-31                                                                                                    Чернявський Ю.І- куратор групи  Т-41

Славінський В.П. - куратор групи  Г-21

Кошута В.С. - куратор групи  Г-31

Ковтун Н.П. - куратор групи  Г-41                                                        

Подсвєтов  В.В. - куратор групи  Е-11

Красновський С.В. - куратор групи  Е-21             

Найдюк К.М. - куратор групи  Е-31

Циганенко О.Я. - куратор групи  Е -41

Шковира О.М. - куратор групи  М-11

Шаповал В.Л. - куратор групи  М-21

Коваленко О.Б. - куратор групи  М-31                              

Пастушенко Р.Г. - куратор групи  М-41


 

 

 

 Обновлен 09 янв 2019. Создан 24 апр 2014 
Besucherzahler russian woman
счетчик посещений
адміністратор Пашковський Ю.В.