ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

Новини приймальної комісї
 

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж

Уманського національного університету садівництва

оголошує прийом на навчання у 2018-2019р.

з відривом і без відриву від виробництва

на такі спеціальності:

 

Сертифікати про акредитацію: СЕРІЇ НД-І №2478469, №2478470, №2478471, №2478472.

Термін дії до 1 липня 2026 року.


Назва спеціальності

 

Термін навчання –
вступники на основі освіти

Форма навчання

базової
загальної середньої 
(9 класів)

повної
загальної середньої 
(11 класів), ПТУ

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

3 роки 10 місяців

2 роки 
10 місяців

денна,
заочна

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агроінженерія

Агрономія

Будівництво та цивільна інженерія по спеціалізації: Газифікація

3 роки 5 місяців

2 роки 
5 місяців

 

 

Вступники подають заяву про вступ до коледжу, до якої  додають:


- документ про освіту (оригінал або завірена копія);


- 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копію ID-картки /копію паспорта/;

- копію трудової книжки /подається особами, які поступають за заочною формою навчання/;

- копія документу, який дає право на пільги;

- копію ідентифікаційного номеру.


- для вступників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) -   сертифікати  Українського центру оцінювання якості освіти :

- українська мова та література;

- другий предмет на вибір відповідно до обраної спеціальності (додаток 2 до Правил прийому).

Графік роботи відбіркової комісії

(з 02 липня по 08 серпня 2018 р. - на денну форму навчання)

 

   

Понеділок – п’ятниця 

з 800 год.      до 1700 год.

   

Субота

з 800 год.      до 1300 год.

   

 


Інформаційні матеріали

щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених

квот та на першочергове зарахування.

 

Вступник до вищого навчального закладу пред’являє особисто документ державного зразка (оригінал) про  раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); паспорт громадянина України, військовий квиток або (посвідчення про приписку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство та документи, що підтверджують його право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та першочергове зарахування. Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку

 

Категорії осіб, які мають право на зарахування за співбесідою відповідно до пункту 1

розділу Х  Умов прийому на навчання до вищих навчальних

закладів України

 

Категорія

Необхідні документи

Примітка

І. Особи, яким  Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право.

 

1 категорія

(пункт 26 статті 20).

-        Посвідчення синього кольору, серія А та вкладка до посвідчення, скріплена печаткою облдержадміністрації (див. зразок у додатку 2);

Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

2 категорія

(пункт 26 статті 20 через пункт 1 статті 21)

-        Посвідчення сірого кольору, серія Б, Посвідчення світло-зеленого кольору, серія Б (див. зразок у додатку 2);

Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

Діти до 18 років – інваліди у зв’язку з Чорнобильською катастрофою

(пункт 4 частини 3 статті 30).

-        Посвідчення жовтого кольору, серія Д та вкладка до посвідчення дитини, скріплена печаткою облдержадміністрації, міськдержадміністрації м.м. Києва та Севастополя (див. зразок у додатку 2);

Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

Діти віком до 18 років, які постраждали у зв’язку з Чорнобильською катастрофою

(пункт 4 частини 3 статті 30).

-        Посвідчення жовтого кольору, серія Д (див. зразок у додатку 2) та довідка про наявність підстав для присвоєння категорії після досягнення повноліття, видана облдержадміністрацією за місцем проживання дитини;

-        Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

Довідка про присвоєння категорії після виповнення 18 років повинна бути видана обласною державною адміністрацією з підписом, скріпленим гербовою печаткою.

Діти віком до 18 років, в яких померли батьки, віднесені до 1 або 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

(пункт 26 статті 20 через частину 2 статті 20 та частину 2 статті 21).

 

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;

-        Довідка про смерть одного (обох) батьків, де встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та посвідчення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2);

-        Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

Довідка повинна бути видана районною або обласною державними адміністраціями з підписом, скріпленим гербовою печаткою.

 

Діти віком до 18 років, у яких по-мерли батьки з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

(пункт 26 статті 20 через частину 2 статті 22).

 

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;

-        Довідка про смерть одного (обох) батьків, де встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та посвідчення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2);

-        Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

Довідка повинна бути видана районною або обласною державними адміністраціями з підписом, скріпленим гербовою печаткою.

 

Діти віком до 18 років, батьки яких віднесені до 1 категорії

(частина 2 статті 20 через пункт 26 статті 20).

-        Свідоцтво про народження вступника та посвідчення про категорію батьків;

-        Вкладка до посвідчення (див. зразок у додатку 2);

-        Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

 

 

ІІ. Особи, яким надано статус інвалідів та інвалідів війни згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року (пункт 10 частини другої статті 7).  

-        Посвідчення інваліда війни;

-        Довідка МСЕК (ЛТЕК) з висновком про зв’язок інвалідності з подіями Революції Гідності

 Видається органами соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина на підставі довідки МСЕК про групу та причину інвалідності (поранення, контузія, каліцтво, захворювання, одержане під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності)) та на підставі рішення міжвідомчої комісії з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності

Особи, які визнані інвалідами війни (пункти 11-14 частини другої статті 7)

-        Посвідчення інваліда війни

-        Довідка МСЕК (висновок  ЛТЕК).

 

 

 

Категорії осіб, які мають право на зарахування в межах встановлених квот відповідно до

розділу ХІ, приймати участь у конкурсі за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів на основі повної загальної середньої освіти, що визначено пунктами 1, 2, 3 розділу  VІІІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України

 

Категорія

Необхідні документи

Примітка

І. Особи, яким відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та згідно з  переліком захворювань,  затвердженого наказом МОН та МОЗ України від 25.02.2008 № 124/95, надано право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів.

 

Особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань,  що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленими Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не зміг забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

-          Довідка про хворобу згідно з переліком.

 -   Довідка МСЕК (висновок ЛТЕК).

 

 

Довідка повинна бути видана у порядку, визначеному листом Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.2009                № 04.04.44-8-325.

Довідка лікувально-профілактичного закладу видається за місцем проживання вступника, і оформлюється лікарсько-контрольною комісією закладу з урахуванням Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН та МОЗ України від 25.02.2008 № 124/95. Довідка  видається на запит вступника, батьків вступника або осіб, що їх замінюють, у довільній формі за підписом керівника лікувально-профілактичного закладу та завіряється круглою печаткою закладу.

ІІ. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, яким надано цей статус Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та згідно зі статтею 44 Закону України «Про вищу освіту» надано таке право.

 

Дитина-сирота, в якої померли або загинули батьки.

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з:

а) Позбавленням батьків батьківських прав;

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

б) Відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав;

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

в) Визнанням батьків безвісно від-сутніми або недієздатними, оголошенням батьків померлими;

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

ґ) Відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі чи перебуванням їх під вартою на час слідства;

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

д) Розшуком батьків органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням  від  сплати  аліментів та відсутністю  відомостей про їх місцезнаходження;

 

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

е) Тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки;

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

є) Підкинуті діти, батьки яких невідомі; діти, від яких відмовилися батьки; та безпритульні діти.

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

Питання надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування регулюється Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 (далі – Порядок), що набрала чинності 17.10.2008 року.

Відповідно до пункту 22 Порядку районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини за поданням служби у справах дітей приймається рішення про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування. Зазначене рішення є офіційним документом, яким підтверджується статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

У рішенні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, обставини, за яких вона залишилась без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці обставини, та форма влаштування дитини.

Для дітей, які посиротіли до 17 жовтня 2008 року і щодо яких не приймалося окремого рішення про надання статусу, може слугувати витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який роздруковується з єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування, і засвідчується в установленому порядку керівником органу опіки та піклування.

Якщо наявність права особи на пільгу залежить від досягнення нею певного віку (зокрема, 18 або 23 років), вона може скористатися нею, якщо не досягла вказаного віку на момент подачі документів до вищого навчального закладу. Навіть якщо документи подаються у день досягнення вказаного віку, особа ще володіє пільгою. Особи, які подають документи вже на наступний день після досягнення вказаного віку, права на пільгу не мають.

 

ІІІ.  Особи, яким відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» надано таке право та яких визнано учасниками бойових дій відповідно до Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

Учасники бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції,  забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеними відповідними положеннями про проходження військової служби

(пункт 19 та 20 частини першої статті 6).

-        Посвідчення учасника бойових дій.

 

Посвідчення встановленого зразка (видане військовим комісаріатом за місцем проживання).

ІV.  Особи, яким відповідно до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та пунктів 1-4 розділу ХІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України надано таке право.

Особи, яким таке право надано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (частина дванадцята статті 7).

Особливості подання документів Заявником:

-    документи подаються особисто в письмовій формі;

 -  за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання не подається.

 

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

V. Особи, яким відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та пункту 3 розділу ХІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України надано таке право.

Особи, яким таке право надано Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

-    Документи подаються особисто в письмовій формі;

 -  за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до вищих навчальних закладів відповідно до Переліку.

 

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

VІ. Особи, яким відповідно до пункту 3 розділу ХІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України надано право на вступ вибір.

Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року.

-        Військовий квиток (копія)

 

         

Категорії осіб, які мають право на першочергове зарахування відповідно до пункту 1

розділу ХІІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних

закладів України

 

І. Особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»  надано таке право.

 

Діти-інваліди

-        Довідка МСЕК або посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги).

Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому повинно бути чітко зазначено прізвище ім’я по-батькові дитини-інваліда, рік народження.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

-          Див. перелік документів для даної категорії осіб, визначений у розділі про зарахування в межах встановлених квот).

 

ІІ. Особи, яким Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надано таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів. 

Діти військовослужбовців, які мають вислугу

в календарному обчисленні 20 років і більше.

Діти громадян, звільнених з військової служби за віком, за станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні яких становить 20 років і більше.

-        Свідоцтво про народження вступника;

-         Довідка (копія витягу з наказу) військової частини (військкомату), що підтверджує факт вислуги в календарному обчисленні 20 років і більше у одного з батьків (та підставу для звільнення).

Довідка повинна бути з підписом, скріпленим печаткою відповідної військової частини (військкомату).

Діти військовослужбовців, які
стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби.

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Висновок ЛТЕК або посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група та причина інвалідності) та  довідка  військової  частини ( військкомату), що підтверджує факт інвалідності одного з батьків внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

Довідка повинна бути з підписом, скріпленим печаткою відповідної військової частини (військкомату).

 

ІІІ. Особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надано таке право.

 

Інваліди І та ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (перший абзац статті 22).

-       Довідка МСЕК (висновок ЛТЕК) або посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності

 

Інваліди ІІІ групи.

-   Свідоцтво про народження вступника;

-       Довідка МСЕК (висновок ЛТЕК) із зазначенням групи інвалідності за формою № 157-1/о або посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності).

 

Довідка за формою № 157-1/о, підписана головою відповідної МСЕК та завірена печаткою МСЕК (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 577 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за

№ 1504/21816).

Діти з малозабезпечених сімей, у яких:

Обидва батьки є інвалідами;

Один з батьків інвалід, а інший помер;

Одинока матір з числа інвалідів;

Батько з числа інвалідів, який виховує дитину без матері.

- Свідоцтво про народження вступника;

- Довідка управління праці та соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- Довідка МСЕК із зазначенням групи інвалідності за формою № 157-1/о або посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності) обох батьків або одного з батьків за умови наявності документа, який підтверджує відсутність другого з батьків.

Довідка за формою № 157-1/о

ІV. Особи, яких відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визнано учасниками бойових дій

Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів.

(п 23 стаття 9)

-        Посвідчення члена сім'ї загиблого;

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Свідоцтво про смерть одного з батьків.

-        свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи.

- Свідоцтво про смерть знаходиться у військкоматі, видається затверджена копія.

V. Особи, які відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають статус інвалідів 1 та 2 категорій

 

Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 (стаття 10).

-       Посвідчення  учасника  ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС;
-       Довідка МСЕК із зазначенням групи інвалідності на основі встановленого причинного зв'язку між захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Причинний зв'язок між захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Чорнобильською катастрофою визнається встановленим (незалежно від наявності дозиметричних показників чи їх відсутності), якщо його підтверджено під час стаціонарного обстеження постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи уповноваженою медичною комісією не нижче обласного рівня або спеціалізованими медичними установами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України (стаття 12).

Особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2 (стаття 10).

Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

- // -//-//-//-//

 

VІ.  Особи, яким відповідно до Закону України «Про престижність шахтарської праці» надано таке право.

 

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років з повним робочим днем після здобуття загальної середньої освіти.

 

-        Довідка відділу кадрів підприємства (шахтоуправління), у якому зберігаються трудові книжки працівників, що виконують видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені  у  статті  1  Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» або довідка управління Пенсійного фонду України, у якому знаходиться на пенсійному обліку і отримує пенсію працівник, що виконував видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», за підписами керівника Управління та начальника відділу пенсійного забезпечення, скріплена відповідною печаткою.

-        Копія або виписка з трудової книжки з підписами, скріпленими печаткою відділу кадрів.

Довідка за підписами керівника відділу та керівника підприємства (шахтоуправління) і завірена відповідною печаткою юридичної особи із зазначенням її ідентифікаційного коду.

 

Особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років з повним робочим днем або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи

-        Свідоцтво про народження вступника;

-        Довідка відділу кадрів підприємства (шахтоуправління), у якому зберігаються трудові книжки працівників, що виконують видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону або довідка управління Пенсійного фонду України, у якому знаходиться на пенсійному обліку і отримує пенсію працівник, що виконував видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону № 345, за підписами керівника Управління та начальника відділу пенсійного забезпечення, скріплена відповідною печаткою.

-        Копія або виписка з трудової книжки з підписами, скріпленими печаткою відділу кадрів.

-  Довідка МСЕК (висновок ЛТЕК) батьків про причинний зв'язок інвалідності з виконанням професійної діяльності.

-        Свідоцтво про смерть батька (матері), яка пов’язана з нещасним випадком на виробництві.

Довідка за підписами керівника відділу кадрів та керівника підприємства (шахтоуправління), скріплена відповідною печаткою юридичної особи із зазначенням її ідентифікаційного коду.

Висновок МСЕК повинен бути підписаний головою МСЕК (підпис розшифрований і скріплений печаткою).

 

Діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві.

-        Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть одного або обох батьків та один з наступних документів:

-        Посвідчення члена сім’ї загиблого шахтаря;

-        Акт про нещасний випадок (свідоцтво про смерть), пов'язаний з нещасним випадком на виробництві (форма Н-1).

 

Діти шахтарів-інвалідів I та II групи.

-        Свідоцтво про народження вступника та пенсійне посвідчення батька (матері) - шахтаря, у якому зазначена група та причина інвалідності або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група та причина інвалідності та один з наступних документів:

-        Висновок ЛТЕК про наявність причинного зв’язку інвалідності з трудовим каліцтвом.

-        Акт про нещасний випадок, пов'язаний з нещасним випадком на виробництві (форма Н-1).

Висновок МСЕК повинен бути підписаний головою МСЕК (підпис розшифрований і скріплений печаткою).

 

VІІ. Особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право.

Громадяни України, які відслужили строкову військову службу або службу за контрактом і мають позитивні характеристики від командування військової частин (пункт 3).

-Позитивна характеристика від командування військової частини за місцем проходження строкової військової служби або служби за контрактом.

 

 

Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (пункт 3).

-       Витяг з наказу командира (начальника) про те, що смерть пов’язана з виконанням службових обов’язків;

-       Свідоцтво про смерть, яка пов’язана з виконанням службових обов’язків;

-          Свідоцтво про народження вступника.

 

VІІІ. Особи, на яких поширюється чинність Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Постанови КМУ від 23 вересня 2015 року № 740 «Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність  Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»»

Діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

 

-        Посвідчення члена сім'ї загиблого;

-        Свідоцтво про смерть одного з батьків (копія) або повідомлення про загибель особи.

- Свідоцтво про смерть знаходиться у військкоматі, видається затверджена копія.

Діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

 

-          Свідоцтво про народження вступника;

-          Посвідчення учасника бойових дій.

 

 

ІХ. Особи, яким відповідно до абзацу восьмого пункту 1 розділу ХІІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України надане таке право.

 

Особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

-          Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

(постанова КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»).

 

Довідка видається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи).

 

 

 

Х. Особи, яким відповідно до абзаців одинадцятого та дванадцятого пункту 1 розділу ХІІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України надане таке право.

 

Члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

Диплом учасника міжнародної олімпіади (копія звірена з оригіналом).

Прізвище особи має бути зазначене у відповідному наказі МОН України

Чемпіони і призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор – за спеціальностю фізична культура та спорт. 

- Документ учасника Олімпійських,   Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;

- Підтвердження отримання нагороди.

 

 

 

 

 Обновлен 04 янв 2018. Создан 23 апр 2014 
Besucherzahler russian woman
счетчик посещений
адміністратор Пашковський Ю.В.