ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

Відділення «Агрономія».
Відділення «Агрономія».

 

 

Найголовнішим видом господарської діяльності українського народу завжди було землеробство. Українці – нація із високорозвиненою землеробською культурою. Тому престижними були, є і залишатимуться професії пов’язані з обробітком ґрунту та вирощуванням високих врожаїв  сільськогосподарських культур.

Відділення виробництва і переробки продукції рослинництва готує саме таких спеціалістів, які здатні вирощувати та переробляти рослинницьку продукцію за найсучаснішими технологіями, з використанням вітчизняних та зарубіжних досягнень в галузі рослинництва.

Відділення створено на базі колишнього агрономічного відділу, яки був відкритий в Тальянківському технікумі в 1976році і за час існування якого було підготовлено численну армію спеціалістів-агрономів. Випускники коледжу, які отримали фах агронома в різні роки, працюють агрономами сільськогосподарських підприємств, керівниками підприємств, районних управлінь, працюють викладачами в училищах, коледжах та університетах, створили і очолюють фермерські господарства.

Сучасний спеціаліст у галузі АПК – це не тільки носій певної кількості знань. Він повинен уміти активно і творчо діяти в різних виробничих ситуаціях. Саме для виховання таких фахівців на відділенні технології виробництва і переробки продукції рослинництва є всі умови: відповідна матеріальна база, висококваліфіковані досвідчені викладачі. Понад 30 років передають студентам основи агрономічних знань викладачі вищої категорії Трохимчук Т.Ф., Трохимчук А.В., Татарчук В.І., понад 25 років викладають дисципліни агрономічного циклу викладачі вищої категорії Погорільчук Н.Ф., Карпець Л.Ф., Гудзь В.М., Гладун Л.П., 14 років працює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Трохимчук В.А., а очолює відділ викладач вищої категорії з 30-річним досвідом роботи в коледжі, Ярош В.І.

Студенти відділення беруть активну участь в гуртках художньої самодіяльності, в різних спортивних секціях та в гуртках, які працюють при лабораторіях та кабінетах відділу. Зусиллями викладачів, лаборантів та студентів створено дослідно-колекційне поле, тепличне господарство, овочеву бригаду. На данай час відділення проводить підготовку до огляду – конкурсу на кращу організацію та функціонування колекційно-дослідного поля.

Знання здобуті на нашому відділенні – надійна основа для плідної праці  і невпинного фахового зростання. Продовжити навчання випускники відділення можуть в Уманському НУС, Білоцерківського ДАУ, Київського НУБІП.

Запрошуємо Вас на навчання в наш коледж на спеціальність «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

 

25 листопада 2015 року на базі Тальянківського агротехнічного коледжу відбулась конференція для студентів 4-го курсу спеціальності "Виробництво і переробка продукції рослинництва". Конференцію проводили наукові співробітники Уманського національного університету садівництва. Калієвський М.В. - заступник декана агрономічного факультету, кандидат с.г наук, доцент ознайомив студентів з історією навчального закладу, перспективами його розвитку та запросив для подальшого навчання в їхній навчальний заклад. Полторецький С.П. - кандидат с.г наук, професор кафедри рослинництва прочитав студентам лекцію на тему: "Народногосподарське значення гречки та особливості її вирощування". Тарнаух О.Б. - кандидат с.г наук, доцент прочитва лекцію на тему "Класифікація бур'янів та заходи боротьби з ними".  Конференція пройшла на високому професійному та методичному рівні.

 

 

 

Відділенням керує Ярош Василь Ілліч - вчений агроном, спеціаліст вищої категорії. Як керівник - вимогливий, принциповий, користується авторитетом у студентському та педагогічному колективах.

На відділенні навчаються 150 студентів. Викладачі відділу постійно працюють над тим, щоб озброїти майбутніх спеціалістів міцними теоретичними знаннями і практичним досвідом, знайомлять з передовими технологіями сучасного землеробства, прищеплюють любов до землі та по – справжньому господарське, дбайливе ставлення до неї. Практичні заняття на виробництві дають майбутнім молодим спеціалістам чималий досвід та належні навички роботи біля землі, формують у них серйозність і відповідальність, що сприяє становленню їх як висококваліфікованих фахівців.

Для успішної підготовки висококваліфікованих спеціалістів на відділі створені передбачені навчальним планом кабінети і лабораторії, зокрема по таких важливих напрямках, як землеробство і ґрунтознавство, посівні технології вирощування польових і кормових культур, селекція і насінництво, захист рослин, овочівництво і плодоовочівництво.

Практичні заняття на виробництві дають майбутнім молодим спеціалістам чималий досвід та належні навички роботи біля землі, формують у них серйозність і відповідальність, що сприяє становленню їх як висококваліфікованих фахівців.

 

  Найголовнішим видом господарської діяльності українського народу завжди було землеробство. Українці – нація зі стародавньою високорозвиненою землеробською культурою. Тому престижними були, є і залишатимуться професії, пов’язані з обробітком ґрунту та вирощуванням високих врожаїв сільськогосподарських культур. Саме таких фахівців протягом багатьох років готує наш відділ. Раніше спеціальність називалась «Агрономія», але тапер її перейменували на «Виробництво і переробка продукції рослинництва». Зміна назви веде до певних переваг: можна працювати агрономом в польових умовах та на переробних підприємствах рослинницької продукції.

  Відділення  виробництва і переробки продукції рослинництва  готує спеціалістів, які здатні вирощувати та переробляти рослинницьку продукцію за найсучаснішими технологіями, з використанням вітчизняних та зарубіжних досягнень в галузі рослинництва.

Відділення створено на базі колишнього агрономічного відділу, який був  відкритий в Тальянківському технікумі в 1976 році і за час існування якого було підготовлено численну армію спеціалістів-агрономів. Випускники коледжу, які отримали фах агронома в різні роки, займають посади агрономів сільськогосподарських  підприємств, керівників підприємств, районних управлінь, працюють викладачами в училищах, коледжах та університетах, створили і очолюють фермерські господарства.

  Сучасний спеціаліст в галузі АПК- це не тільки носій певної кількості знань. Він повинен уміти активно і творчо діяти в різних виробничих ситуаціях. Саме для виховання таких фахівців на відділенні  виробництва і переробки  продукції рослинництва є всі умови: відповідна матеріальна база та висококваліфіковані досвідчені викладачі.

  В даний час відділ має 7 академічних груп, в яких навчається 160 студентів. Завершився перший семестр 2014-2015 навчального року.За результатами зимової екзаменаційної сесії 4 студенти мають з усіх дисциплін високий рівень знань. Відмінники навчання: Тр-11 – Шаповал А. В., Тр-32 Титенко В. О., Тр-41- Шаровський П. В., Тр-42- Мальований О. І..  42 студенти відділу навчаються на відмінно та добре.

  Студенти відділення приймають активну участь в гуртках художньої самодіяльності, в різних спортивних секціях та в гуртках, які працюють при лабораторіях та кабінетах відділу. Зусиллями викладачів, лаборантів та студентів відділу створено дослідно-колекційне поле, тепличне господарство, овочева бригада.

Знання здобуті на нашому відділі надійна основа для плідної праці і невпинного фахового зростання, тому продовжити навчання випускники відділу можуть в Уманському НУС, Білоцерківському ДАУ, Київському НУБІП.

  Запрошуємо Вас на навчання в наш коледж на спеціальність «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

 

                             Завідувач відділом  В. І. Ярош

 

Циклова комісія технологічного відділення зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» проводить виховну, навчальну та методичну роботу.

Робота циклової комісії відбувається за планом, погодженим із завідувачем відділення, завідувачем методичного кабінету та затвердженим заступником директора з навчальної роботи.

Циклова комісія налічує 10 викладачів, з них:  9 – вищої категорії і 1 – спеціаліст ІІ категорії. Очолює циклову комісію Трохимчук В.А. – кандидат с.г. наук, доцент, викладач-методист.

Викладачі циклової працюють над вдосконаленням змісту навчання та виховання, вивченням та пропагандою передового досвіду в навчально-виховній роботі, активізацією самостійної роботи для підвищення своєї кваліфікації.

Циклова комісія здійснює розробку та втілює в життя заходи, спрямовані на поліпшення якості теоретичних, практичних занять на денній та заочній формі навчання.

Протягом І семестру 2014-2015 навчальному році викладачі Трохимчук В.А., Гладун Л.П., Погорільчук Н.Ф. організували та провели навчальні та ознайомлюючі екскурсії,  під керівництвом Воробйова А.Б., Яроша В.І. та Трохимчук В.А. в групах Тр-41 та Тр-42 провели конференцію за результатами проходження технологічної практики.

Куратор групи Тр-21 Трохимчук Т.Ф. провела відкриту виховну годину «Україна – Єдина Країна».

                                                                

Голова циклової комісії      В.А.Трохимчук
Обновлен 08 фев 2018. Создан 23 апр 2014 
Besucherzahler russian woman
счетчик посещений
адміністратор Пашковський Ю.В.