ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

План роботи циклових комісій
 

 

 

 

„Затверджую”

Заступник директора по навчальній

роботі ____________ Л.В.Антошко

„ ____ „ _______________ 2017 р.

 

П Л А Н

роботи  циклової комісії спеціальних дисциплін електромеханічного відділення на 2017 -2018 н. р.

 

№ пп

Порядок денний засідань

Відповідальна особа

№1 серпень

 1. 1. Звіт про роботу за попередній навчальний рік.

2. Про педагогічне навантаження викладачів на навчальний рік.

3. Обговорення плану роботи ц/к на н.р.

4. Розгляд планової документації .

Голова ц / к

Голова ц / к

 

Голова ц / к

Викладачі

№ 2 вересень

1. Розгляд завдань для дипломного проектування для студентів заочного відділення.

2.. Розгляд тематики планових контрольних робіт. .

3. . Закріплення тем К.П за студентами.

Керівники КП

 

Викладачі

Керівники КП

 

№ 3 жовтень

1. Про підсумки проходження технологічної практики студентами 4 курсу.

2. Обговорення плану тижня циклової комісії.

3.Про підготовку до атестації  спеціальності 510010102

Воробйов А.Б.

 

Гаврилюк М.С.

Зав.відділенням

№ 4  листопад

 

1.. Про профорієнтаційну роботу на відділенні.

2. Про стан дипломного проектування на заочному відділенні.

3 Про направлення студентів на переддипломну практику.

  Зав.відділенням Викладачі

 Воробйов А.Б.

 

 

№ 5 грудень

 

 

 

 

1.Про результати виконання  дипломних проектів на заочному відділенні , аналіз роботи ДКК.

2. Стан  виконання  директорських  і планових  контрольних робіт.

3. Розгляд тематики курсових проектів з навчальних дисциплін „ Експлуатація  машин і обладнання„ , „Автоматизація технологічних процесів і САК”, «Електропривід  с/г  машин»

 

Удовенко Г.П.

Пастушенко П.В.

.

 Керівники КП

 

 

 

Воробйов А.Б.

Викладачі

Керівники КП

№ 6

лютий

 

1. Про результати переддипломної практики..

2.Розгляд  планової документації.

3. Закріплення тем  курсових проектів за студентами.

№ 7

березень

 

1. Розгляд тематики дипломних проектів для  заочного відділення.

3.Розгляд завдань для дипломних проектів студентів гр..М-41,Е-41.

 

Керівники КП

 

 

 Керівники ДП

№ 8

квітень

1. .Розгляд завдань для дипломних проектів студентів гр..Мз-31.

2. Обговорення методичних розробок викладачів.

 

Керівники КП

 

Викладачі

 

№ 9

травень

 

 

1.Стан методичної роботи.

2. Про організацію дипломного проектування.

3.. Про профорієнтаційну роботу на відділі.

 

Голова ц / к

Зав. відділенням

Викладачі

№ 10

червень

1. Про результати захисту дипломних проектів .

2.Про результати конкурсу методичних робіт, художньої і технічної творчості..

3. Про педагогічне  навантаження викладачів на наступний рік.

4. Визначення рейтингу викладачів за навчальний рік.

Зав.відділенням

Голова ц / к

 

Голова ц / к

 

Голова ц/к

 

План розглянуто на засіданні циклової комісії спеціальних  дисциплін електромеханічного відділу і рекомендовано до затвердження.

 

                                 Протокол №  1 від  30 серпня 2017  р.                          

 

Голова циклової комісії   М.С. Гаврилюк

 

 

 


 

Затверджую

Заступник директора з навчальної роботи

_____________________Л.В. Антошко

 

ПЛАН

роботи циклової комісії технологічних дисциплін на 2017-2018 навчальний рік

 

Термін виконання

Зміст роботи

Хто виконує

Засідання 1

вересень

 1. Розгляд і обговорення педагогічного навантаження викладачів технологічного відділення на 2017-2018 навчальний рік.

Голова циклової комісії

Зав. відділенням

 1. Розгляд, обговорення робочих навчальних програм по дисциплінах, планів роботи кабінетів, лабораторій, гуртків.

Голова цикл.комісії

Викладачі

 

 1.  Розробити графіки проведення директорських контрольних робіт.

Зав.відділенням

 

Засідання 2

жовтень

 1.  Провести батьківські збори груп відділення, створити батьківський комітет технологічного відділення.

Голова ц/к

Куратори груп

 1. Про адаптацію студентів нового набору групи Т-11, Т-21.

 Щербатюк Л.О.

Кошута Л.В.

Викладачі

 1.  Розгляд тематики питань для написання курсових робіт з дисципліни: «Технологія виробництва молока і яловичини» група Т-41

 

Голова ц/к

Чернявський Ю.І.

 1. Проведення директорських контрольних робіт на відділенні

Зав. відділенням

Голова ц/к

Засідання 3

листопад

 1.   Аналіз стану успішності та відвідування за вересень, жовтень місяць 2017 року.

Куратори груп

Зав.відділенням

 1.  Стан гурткової роботи на відділенні. 

Зав.відділенням

 

 1.  Проведення планових контрольних робіт 

 

Голова цк

викладачі

 

 1. Розгляд  екзаменаційних білетів для здачі ДІ студентами групи Тз-31

 

Викладачі спец.дисциплін

 

 1. Розгляд і обговорення стану навчально-методичних комплексів викладачів ц/к.

Зав.відділеням

Голова ц/к

Засідання 4

грудень

 1.  Аналіз стану успішності та відвідування занять студентами відділення за листопад місяць

Зав. відділенням

Куратори

 

2.Скласти і обговорити графік проведення директорських контрольних робіт на відділенні

Зав.відділенням

Голова ц/к

3 Провести настановчі заняття студентам групи Т-41 на переддипломну практику.

Викладачі

спец. дисциплін

4.Про підготовку до   екзаменаційної сесії за І семестр 2017-2018 н.р.

Зав.відділенням

Засідання 5

січень

 1. Аналіз успішності та відвідування занять студентами відділу за І семестр.

Зав. відділенням

Куратори груп

 1.  Звіт завідуючих кабінетами, лабораторіями про проведену роботу за І семестр.

Зав. відділенням

Голова ц/к

Зав. кабінетами, лабораторіями

 1.  Звіт завідуючого заочним відділенням про здачу ДІ на заочному відділенням.

Зав. заочним відділенням

 1. Проведення профорієнтаційної роботи викладачами відділення по набору абітурієнтів на 2018-2019 р.

Викладачі цк

Засідання 6

лютий

 1.  Направлення студентів групи Т-41 на переддипломну практику.

Заст.директ.

з практ.навчання

Зав. відділенням

Куратор

 

 1.   Обговорення тематики курсових робіт з дисципліни: «Технологія виробництва продукції свинарства»

Зав. відділенням

Голова ц/комісії

 1.  Обговорення результатів директорських контрольних робіт.

Зав.відділенням

Голова ц/к

 1.  Профорієнтаційна робота викладачами відділення по набору абітурієнтів на 2018-2019 н.р.

Викладачі ц/к

Засідання 7

березень

 1.  Проведення директорських контрольних робіт

 Зав.відділенням Голова ц/к

Викладачі спец.дисциплін

 

 

 1.  Підготовка студентів 4-х курсів до проведення тестування.

Викладачі спецдисциплін

Засідання 8

квітень

1.  Провести конференцію про проходження переддипломної практики студентами 4-х курсів.

Заст.директора з практичної підготовки

Зав.відділенням

викладачі

2.   Аналіз стану успішності  та відвідування на відділенні за лютий – березень місяць.

Зав.відділенням

Куратори груп

3.  Виставка методичних робіт викладачів технологічного відділення.

Викладачі ц/к

4.  Обмін досвідом роботи по методиці викладання  дисциплін на кафедрах Білоцерківського НАУ

Зав.відділенням викладачі ц/к

5.  Профорієнтаційна робота викладачів по набору абітурієнтів на 2018-2019 навчальний рік.

Викладачі циклової комісії

Засідання 9

травень

 1. Обговорення результатів тестування студентів 4-го курсу.

Зав.відділенням

 1. Розгляд   екзаменаційних білетів для здачі ДІ з дисципліни «Переробка продукції тваринництва з основами виробничої санітарії», «Виробництво продукції тваринництва».

Викладачі спец.дисциплін члени ДІ

                                             План розглянуто на засіданні циклової комісії

         технологічного відділення

                                       Протокол №______від ____________2017 р.

                                Голова ц/к______________М.С. Іщенко

 

 

 

 

 

 

Затверджую

 

Заступник директора з

навчальної роботи

___________ Л. В. Антошко

П Л А Н

РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МОВ І ЛІТЕРАТУРИ

НА 2017-2018 н. р.

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальна особа

 

Організаційна робота.

1. Провести засідання предметної комісії

Засідання  №1

1. Підведення підсумків роботи викладачів циклової комісії за минулий рік.

2. Розгляд педагогічного навантаження викладачів комісії на 2017-2018 навчальний рік.

3. Рівень забезпечення студентів необхідними підручниками та посібниками з дисциплін, закріплених за викладачами циклової комісії.

4. Рівень готовності аудиторії до занять .

Засідання №2

1. Розгляд планів роботи кабінетів, гуртків, навчально-методичної документації на навчальний рік

2. Розгляд питання про взаємозамінність викладачів циклової комісії.

3. Затвердження завдань контрольних робіт та контрольних тестів за результатами навчання в першому семестрі.

4. Затвердження тем курсових робіт з дисципліни «Економіка та планування галузі» для групи Г-41.

                     Засідання №3

1. Аналіз перевірки методичних комплексів викладачів мов і літератури.

2. Аналіз роботи гуртків та завдання викладачів по поліпшенню роботи з студентами в позаурочний час.

3. Завдання викладачів по профорієнтаційній роботі на 2017-2018 навчальний рік.

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

Татарчук Н. П.

Викладачі комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі, зав.кабінетами, заступник директора з навчальної роботи

 

 

 

 

 

 

Татарчук Н. П.

Викладачі циклової комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №4

1. Аналіз стану успішності студентів по дисциплінах, які входять до складу циклової комісії та завдання викладачів по покращенню успішності студентів.

2.Аналіз проведення додаткових занять і консультацій викладачами циклової комісії.

3. Розгляд та затвердження методичних розробок, виконаних викладачами циклової комісії.

Засідання №5

1. Підведення підсумків навчання студентів за І семестр навчання та аналіз оформлення навчальної документації, навчальних журналів викладачами комісії.

2. Підведення підсумків роботи кабінетів за І-ий семестр навчального року.

 

 

Засідання №6

1. Розгляд та затвердження навчальної документації на ІІ семестр.

2. Підведення підсумків проведення відкритих занять та виховних заходів викладачами циклової комісії.

3. Обговорення та затвердження плану проведення тижня мов і літератури та економічних дисциплін.

Засідання №7

1. Рейтингова оцінка діяльності викладачів циклової комісії

2. Аналіз профорієнтаційної роботи проведеної викладачами циклової комісії.

3. Стан підготовки методичних робіт викладачами до участі в виставці методичних робіт викладачами до участі в виставці методичних робіт.

 

 

листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

червень

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова та викладачі циклової комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі та зав. кабінетами

 

Викладачі циклової комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи, голова циклової комісії, викладачі циклової комісії

 

Н.Татарчук

 

 

 

 

 

 

 

Т. П. Яцишена

Н.Татарчук

Л. П. Тихолоз

 

 

 

 

 

Т.П. Яцишена

Н.Татарчук

В. М. Гудзь

Викладачі комісії

 

 

 

 

 

 

 

Н.Татарчук

Л.П. Тихолоз

 

Засідання №8

1. Розгляд та затвердження тематики курсових робіт для студентів 4-го курсу агрономічного відділення.

2. Розгляд та затвердження завдань для ДПА з англійської та української мов.

 

 

 

 

Засідання№9

1. Аналіз захисту курсових робіт студентами 4-го курсу технологічного відділення та здачі державних екзаменів з економічних дисциплін.

2. Стан виконання завдань кабінетами циклової комісії та результати участі викладачів в огляді конкурсу методичної роботи, художньої та технічної творчості.

Засідання№10.

1. Аналіз виконання педагогічного навантаження викладачами та попередній розподіл педагогічного навантаження.

2. Розгляд та затвердження завдань для вступних випробувань з української мови

 

 

 

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальна особа

 

 

1.Забезпечення виконання програм з  економічних дисциплін та мов і літератури

2. Забезпечити вдосконалення та наповнення методичних комплексів з економічних  дисциплін та мов і літератури.

3. Підготувати заплановані методичні роботи.

4. Провести відкриті уроки

- з зарубіжної літератури

- з іноземної мови

- з іноземної мови

- з української мови

- з української літератури

5. Провести тиждень циклової комісії

Впродовж

року

Впродовж року

 

відповідно плану

 

грудень

березень

березень

березень

травень

березень

викладачі

 

викладачі

 

 

викладачі

 

 

Г. Головкіна

Н. Татарчук

 О. Зозуля

Л. Тихолоз

С. Тихолоз

Н. Татарчук

 

   ІІ. Навчально-методична робота.

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Позакласна робота.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальна особа

 

 

 

 

1. Забезпечити роботу гуртків

- шанувальників рідної мови

- студії художнього слова «Одкровення»

- зарубіжної літератури

- іноземної мови

- «Економіст»

- «Організатор»

2. Забезпечити участь гуртківців у виставці художньої та технічної творчості

3. Проводити додаткові заняття та консультації з дисциплін циклової комісії

4. Провести позакласні заходи, передбачені планом роботи кабінетів та гуртків

 

Впродовж року

 

 

 

 

 

травень

відповідно з потребою

згідно з планом

 

викладачі

 

 

 

 

 

 

викладачі

 

викладачі

 

Голова циклової комісії                   Н. П. Татарчук

 

План розглянуто і затверджено цикловою комісією

           економічних дисциплін

                                Протокол №   2    від     2. 09 2017 р.

                                                      Голова циклової комісії _______ Н. П. Татарчук            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обновлен 03 окт 2017. Создан 22 сен 2017 
Besucherzahler russian woman
счетчик посещений
адміністратор Пашковський Ю.В.